...aneb Co dělat, když máte 10 milionů

Podílové fondy jako vhodný nástroj pro rozložení rizika. Jaké jsou jejich další výhody?


FUTURE
OF MONEY

Češi v domácích i zahraničních investičních podílových fondech nabízených na českém trhu drží podle statistik ČNB z počátku roku přes půl bilionu korun, o rok dříve to bylo 450 miliard. Tím i nepřímo vyjadřují důvěru ve správce fondů, kterým své prostředky s vidinou jejich zhodnocení svěřují. Investovat do podílových fondů má oproti jiným způsobům své nesporné výhody. Pojďme si je představit.

Dostupnost

Otevřené podílové fondy (OTF) už svým názvem naznačují, že jsou vhodné i pro nejmenší investory, kteří do fondů mohou vložit třeba i 100 korun. Ale ať už půjde o 100 korun nebo o 100 milionů, vždy se o vložené prostředky stará správce fondu.

Úspora času

Z výše uvedeného plyne, že klient si vybírá jen typ podílového fondu dle svého uvážení a chuti k riziku, konkrétní rozložení sil jednotlivých aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, měny...) je na správci. Ten má plnou důvěru klienta, který tak nemusí detailně sledovat vývoj na finančních trzích a může se věnovat svým činnostem. V tom je velký rozdíl naproti investování do akcií či dluhopisů, kde je potřeba sledovat aktuávlní dění a dle něj vybírat jednotlivé tituly.

Velký výběr

Na trhu existují stovky investičních podílových fondů, které se liší dle svého zaměření na jednotlivá aktiva, od toho se odvíjí míra rizika, očekávané výnosy ale také i investiční horizont.

Diverzifikace rizika

Podílové fondy mají další výhodu v diverzifikaci investičního rizika. Ze své podstaty investují do mnoha desítek aktiv a titulů a pokles jednoho titulu tak může “vykrýt” růst druhého aktiva, dochází tedy k mělnění rizika.

Daňové úlevy

Nespornou výhodou investování do podílových fondů je fakt, že pokud klient koupí podílové listy a drží je déle než 36 měsíců (tzv. časový test), výnosy z listů poté nepodléhají zdanění. Například u akcií je sice také časový test, který osvobozuje držitele od zdanění příjmu plynoucí z prodeje akcií, daňové osvobození se ale týká jen občanů, kteří nemají celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti 5 % a více v posledních 24 měsících. U akcií a dluhopisů se pak daní i dividendový výnos plynoucí z nich.

Jednoduchý přehled

Kurzy podílových fondů jsou pravidelně zveřejňovány mnoha kanály. Kromě pravidelného přehledu od správce fondu, na kterém se s ním klient v době uzavření smlouvy dohodne, se kurzy zveřejňují například i v denním tisku, minimálně 1x týdně pak v prodejních místech samotných fondů a členské fondy Asociace kapitálových trhů (AKAT) zveřejňují výkonnost na denní bázi.

Tip

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) nabízejí velmi zajímavé možnosti pro bohaté investory. V Česku jsou populární u podnikatelů, kteří prodali své firmy založené v 90. letech a řeší, kam vložit své vydělané peníze. Kladou na ně ale vyšší nároky - investor musí nejprve prokázat, že je opravdu kvalifikovaný. Musí vložit do fondu alespoň milion korun, ale zároveň prokázat správci odborné znalosti a zkušenosti s investováním (formou testu), doložit dostatečné finanční zázemí. Druhou možností je čestné prohlášení investora, že si je vědom rizik a že má dostatečné zkušenosti, pak ale musí vložit minimálně 125 tisíc eur (zhruba 3,2 milionu korun).

Zato FKI mohou poskytovat mnohem širší investiční příležitosti než standardní otevřené podílové fondy a také poměrně snadnou cestu ke specifickým investicím. Oblíbené jsou například FKI investující do nemovitostí (průmyslových parků, pozemků, developerských projektů...) či do oborů souvisejících s životním prostředím a obnovitelnými zdroji. Další FKI investují i do umění, veteránů či investičního alkoholu. A populární jsou i private equity fondy investující do společností, které nejsou veřejně obchodovány na burze, například do start-upů či zajímavých středních a malých firem.

Výnos může být velmi zajímavý a pro některé typy FKI platí snížená daňová sazba 5 % daně z příjmů, což může znamenat roční úsporu v řádech statisíců. Je ale třeba počítat s velmi dlouhým investičním horizontem a omezenou likviditou - z některých FKI není možné kdykoliv vystoupit, kapitál hromadí na delší dobu a někdy bývá za předčasné vystoupení účtována sankce.

Pro FKI neplatí stejně přísná pravidla jako pro podílové fondy, to sice umožňuje správci výraznou flexibilitu a aktivitu na trhu, ale na druhou stranu i vyšší rizika -

FKI nemají povinnost zveřejňovat takzvané klíčové informace pro investory a některé využívají operace na úrovni spekulací. Takže si předem dobře prověřte zaměření zvoleného FKI a jeho rizika.

ZPĚT NA FUTURE OF MONEY